Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door mij aangeboden.  • Foto en video gemaakt door Klaartje Hallet Fotografie kunnen ten allen tijden gepubliceerd worden op website en sociale media. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

 • Een fotosessie wordt bij boeking helemaal betaald. De datum is pas gereserveerd na betaling van het hele bedrag. Bij annulatie van de sessie kan dit bedrag gebruikt worden voor een herboeking, het wordt in geen geval terugbetaald.
  In geval van laattijdige annulatie van een sessie reken ik kosten aan omdat ik de vrijgehouden plek dan niet meer ingevuld krijg. Deze annulatiekost bedraagt 50€ voor afzegging de avond voordien, 100€ voor afzegging de dag van de sessie zelf.

 • Alle facturen zijn betaalbaar binnen 15 dagen na ontvangst ervan, tenzij een offerte een andere vervaldatum bepaalt.

 • De fotograaf behoudt het recht de sessie te annuleren indien niet aan de gevraagde acties en voorbereiding vanwege de klant werd voldaan.

 • De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 • De foto's worden pas bewerkt en de gallerij met foto's wordt pas openbaar gemaakt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

 • Een fotosessie van Klaartje Hallet Photography wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten.
  De foto's blijven dus eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de sessie en bestanden koopt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. De Fotograaf geeft de klant dus de toestemming om afdrukken en albums te maken van de foto’s die in het kader van deze overeenkomst zijn gemaakt. De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdrukken en/of producten die de klant ontvangt van niet-professionele en/of commerciële fotolabs. 
  De klant zal de foto’s die in het kader van deze overeenkomst werden gemaakt op geen enkele wijze en voor geen enkel doel verkopen, in licentie of sublicentie geven of toestemming geven om ze te verkopen. Bij overtredingen zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden. En wordt er €200,00 aangerekend per kopie per foto.

 • Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de sessie en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf exact vastgelegd worden.

 • De foto's worden geleverd in jpg formaat via een persoonlijke mini-website, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.
 • Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf.
  De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.
  Extra zwart-wit omzettingen van de geselecteerde foto's kunnen verkregen worden op aanvraag, overige bewerkingen zijn enkel mogelijk indien het bijbestellingen van de foto's betreft.
 • In de prijs is een galerij met alle foto’s in klein formaat mèt watermerk inbegrepen. De onbeschermde foto’s in hoge resolutie kunnen apart gekocht worden. Deze aangekochte foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen gepubliceerd worden op sociale netwerksites, mits vermelding van website en sociale media pagina. Foto's mogen onder geen enkele voorwaarde bewerkt of gecropt worden.
  Het is niet toegelaten om 'printscreens' van de galerij te nemen en te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en/of sociale media, publicaties en dergelijke.

 • Bij verzending van bestellingen per post zijn wij niet verantwoordelijk voor schade toegebracht tijdens de levering.
 • Bestellingen kunnen worden gemaakt via webshop of via mail. De bestelling is bindend, bij aankoop verbindt de klant zich tot de aankoop van aangeduide artikelen. De bestelling zal pas worden klaargemaakt na betaling van het volledige bedrag.

 • Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door Klaartje Hallet Photogtaphy kan enkel via ons gedrukt worden.

 • De klant zal de foto’s die in het kader van deze overeenkomst werden gemaakt op geen enkele wijze en voor geen enkel doel verkopen, in licentie of sublicentie geven of toestemming geven om ze te verkopen. Bij overtredingen wordt er €200,00 aangerekend per kopie per foto. De Fotograaf geeft de Opdrachtgever de toestemming om afdrukken en albums te maken van de foto’s die in het kader van deze Overeenkomst zijn gemaakt. De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de afdrukken en/of producten die de Opdrachtgever ontvangt van niet-professionele en/of commerciële fotolabs. Wat met GDPR?


Persoonsgegevens

Klaartje Hallet Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Mijn website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers, tenzij u ze aan mij verschaft via het contactformulier.


Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

We bewaren enkel de gegevens zolang dat nodig is, d.w.z.: gegevens in onze boekhouding, dienen wij in opdracht van de fiscus te bewaren, zolang dit voor hun nodig is.


Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke/fiscale verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Er worden alleen technische en functionele cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Klaartje Hallet Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Klaartje Hallet Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.